Return to site

Wendela Linnéa PETTERSSON

Proband för Wendela Linnéa PETTERSSON1899-1986

Proband

Wendela Linnéa PETTERSSON.
Född 1899-12-13 i Göteborgs Oskar Fredrik (O) (Uddevalla Pastorsämbete).
Död 1986-08-23 i Lerum (P) (Databasen över avlidna 1947-2003).
Begravd 1986-09-05 i Lerum (P) (Gravbrev).
Lundell, Wendela Linnéa Björkv 1/Petrusson/ 443 00 Lerum Död 23/8 1986. Kyrkobokförd (1987) i Lerum, Lerums kn (Älvsborgs län, Västergötland). Mantalsskriven (1987) på samma ort. Född 13/12 1899 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Änka (14/1 1969). Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Lerum, Lerums kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: Masthugg (Göteborgs och Bohus län) Källor: RTB 86 / SPAR 90
(Far I:1, s , Mor I:2, s )

Generation I

I:1 f

Johan Adolf PETTERSSON.
Levde Alleby Skattegård 1874-09-18 i Björlanda (O) (Björlanda Husförhör 1867-1847). husförhör från Alleby Skattegård i Björlanda där Johan Adolfs födelsedag finns dokumenterad. (bifogar urklipp) På denna gård träffade han och gifte sig med Lovisa Charlotta Andersdotter.
Född Säfve 1853-01-09 i Säve (O) (Masthugget AI:24).
Stationskarl Sjöman.
Ej återfunne född i Säve 1853. Ej utflyttad från Säve 1875/76 Inflyttad från giva som änkling 1876-01-16 till Domkyrko, Gbg (GD AIa:13). Inflyttad från Örgryte 1876-02-01 till Domkyrko, Gbg (SD AIa:15),. Inflyttad från Domkyrko 1883-05-01 till Majornas 6 R 5kv BC, Masthugget, Gbg (Masthugget AI:24). Gift med <1> (Domkyrko CEF). Gift extra stationskarl 1878-08-09 f. 1853-02-07? Post 1880-14-67-938 Johan Adolf f. 1853 i Bro (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) s. Ogift man, barn i familjen Häller Bro (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Bro Göteborgs- och Bohuslän Post 1542560

Husförhör från Alleby Skattegård i Björlanda där Johan Adolfs födelsedag finns dokumenterad. På denna gård träffade han och gifte sig med Lovisa Charlotta Andersdotter. Petersson, Johan Adolf Arbetare f. 1853 i Säve (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Gift man, far i familjen 6:e Roten 5:te Kvarteret B. D. Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Säve Göteborgs och Bohus län
Levde Maj:s 6:te Rote Tomt 5/4 B C 1900 i Göteborgs Masthugg (O) (SEBEF 1900).
Död 1913-11-11 i Göteborgs Oskar Fredrik (O) (Göteborgs Oscar Fredrik AII 32, 1908 - 1917).
(Barn Proband, s , Far II:1, s , Mor II:2, s )


Gift 1:o 1874-09-28 med Lovisa Charlotta Andersdotter.
Född 1848-05-?? i Björlanda (O) (Björlanda Husförhör 1867-1847).


Gift 2:o 1878-08-09 med efterföljande ana.
Vigselring finns bevarad.

Barn:

Johan Edvard Pettersson.
Guterirbetare.
Född 1879-12-04 i Domkyrkoförs I Gbg (O) (Masthugget AI:24).
Post 2753436 Johan Edvard f. 1879 i Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) s. Pojke, barn i familjen Maj:s 6:te Rote Tomt 5/4 B C Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Domk.

Fritz Napoleon Pettersson.
Född 1881-10-25 i Domkyrkoförs I Gbg (O) (Masthugget AI:24).
Död 1934-01-10 i Domkyrkoförs I Gbg (O) (Sveriges Dödbok 1901-2009).
Post 2753435 Fritz Napoleon f. 1881 i Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) s. Pojke, barn i familjen Maj:s 6:te Rote Tomt 5/4 B C Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Domk. 18811025 Petersson, Fritz Napoleon Obefintlig Död 10/1 1934. Kyrkobokförd i Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs stad (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Född 25/10 1881 (ingen uppgift om födelseort) Gift man. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Göteborgs domkyrkoförs, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland) Källor: DB

Gerda Walfrida Pettersson.
Född 1885-01-06 i Göteborgs Masthugg (O) (Masthugget AI:24).
Död 1921-11-25 i Lerum (P) (Sveriges Dödbok 1901-2009).
Post 2753433 Gerda Valfrida f. 1885 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) d. Flicka, barn i familjen Maj:s 6:te Rote Tomt 5/4 B C Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Masthuggets 18850106 Nilsson f. Pettersson, Gerda Valfrida Lerums Station Död 25/11 1921. Kyrkobokförd i Lerum (Älvsborgs län, Västergötland). Född 6/1 1885 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Gift kvinna. Anm: Död i Alingsås -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Lerum, Lerums kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: Masthugget (Göteborgs och Bohus län) Källor: DB, FS

Svea Florentina Pettersson.
Född 1887-03-06 i Göteborgs Masthugg (O) (Masthugget AI:24).
Död 1951-06-11 i Göteborgs Oskar Fredrik (O) (Databasen över avlidna 1947-2006).
Post 2753434 Svea Florentina f. 1887 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) d. Flicka, barn i familjen Maj:s 6:te Rote Tomt 5/4 B C Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Masthuggets 18870306-546 Petersson, Svea Florentina Vegag 54 Död 11/6 1951. Kyrkobokförd i Göteborgs Oskar Fredrik (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Född 6/3 1887 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Ogift kvinna. -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Göteborgs Oskar Fredrik, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län) Källor: DB, FS, PA

Bror Verner Pettersson.
Född 1891-05-21 i Göteborgs Masthugg (O) (Masthugget AI:24).
Begravd 1968-12-16 i Göteborg.
Död 1968-12-12 i Göteborg (Databasen över avlidna 1947-2003).
Post från Sveriges befolkning 1910: 1910-14-93-5028 Bror Verner Kontorsbiträde f. 1891 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) s. Pojke, barn i familjen Oskar Fredrik Göteborgs Oskar Fredrik (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Registrerad födelseort: Masthugget Göteborg Göteborgs och Bohus län
Kontorsbiträde 1910.

Syster Olga Josefina Pettersson.
Född 1893-10-25 i Göteborgs Masthugg (O) (SEBEF 1900).
Död 1986-03-02 i Lerum (P) (Databasen över avlidna 1947-2006).
Post 1542556 Syster Olga Josefina f. 1893 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) d. Flicka, barn i familjen 6:e Roten 5:te Kvarteret B. D. Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Göteborgs Masthugg Göteborgs och Bohus län 18931025-5808 Nilsson, Syster Olga Josefina Kantor Edgrens Väg 10 A 443 00 Lerum Död 2/3 1986. Kyrkobokförd (1977) i Lerum, Lerums kn (Älvsborgs län, Västergötland). Mantalsskriven (1977) på samma ort. Född 25/10 1893 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Änka (7/7 1945). -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Lerum, Lerums kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: MASTHUGGSF. (Göteborgs och Bohus län) Källor: RTB 86 / SPAR 90

Axel Harry Porsvik, Pettersson.
Född 1896-02-05 i Göteborgs Masthugg (O) (SEBEF 1900).
Död 1980-03-04 i Göteborgs Annedal (O) (Sveriges Dödbok 1901-2009).
Post 1542558 Axel Harry f. 1896 i Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) s. Pojke, barn i familjen 6:e Roten 5:te Kvarteret B. D. Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Göteborgs Masthugg Göteborgs och Bohus län

Wendela Linnéa PETTERSSON.
Född 1899-12-13 i Göteborgs Oskar Fredrik (O) (Uddevalla Pastorsämbete).
Död 1986-08-23 i Lerum (P) (Databasen över avlidna 1947-2003).
Begravd 1986-09-05 i Lerum (P) (Gravbrev). (Se Proband, s ).

Evald Anshelm Petersson.
Född 1903-04-21 i Göteborgs Masthugg (O) (Befolkningen i Sverige 1860-1930 (ArkivDigital) AID: r5.p95976140).
Levde mellan 1916 och 1927 i Domkyrkoförs I Gbg (O) (Källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:47 (1916-1927) Bild 35 / Sida 1231).

I:2 m

Britta Josefina JOHANNESDOTTER. Befolkningen i Sverige 1880-1920 (ArkivDigital) AID: r5.p15891625
Levde Westra Haga Huset N:o 77 Med Adress 19 Kapuniergatan mellan 1883 och 1886 i Göteborgs Oskar Fredrik (O).
Född 1857-12-23 i Torp (O) (Oskar Fredrik Pä).
Josefina Johannesdotter. Återfunnen född i Torp. Utflyttad till Kristine, Gbg 1877-12-21 från Ödsmål, Torp (P) (p 277) (Torp B:2). Inflyttad från Torp 1878-01-11 till Domkyrko, Gbg (GO Ala:15). Post 1880-14-24-286 Johannesdotter, Josefina Piga f. 1857 i Torsby (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Ogift kvinna, ensam i familjen Glöskär Torsby (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Torsby Göteborgs- och Bohuslän Post 2753432 Johannesdotter, Josefina f. 1857 i Torp (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) h. (2:dra) Gift kvinna, mor i familjen Maj:s 6:te Rote Tomt 5/4 B C Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland) Födelseort i källan: Torp Boh. Petersson f. Johannesson, Josefina 15st. 16kv.9, Linnégatan 22 Död 1/5 1945. Kyrkobokförd i Göteborgs Haga, Göteborgs stad (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Född 23/12 1857 (ingen uppgift om födelseort) Änka. Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Göteborgs Haga, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland) Källor: DB
Död 1945-05-01 i Göteborgs Haga (O) (SE DÖBOK 1901-2013 ).
(Barn Proband, s , Far II:3, s , Mor II:4, s )


Gift 1:o med Första giftet.
Död före 1876-01-16.


Gift 2:o 1878-08-09 med föregående ana.
Vigselring finns bevarad. Boris Petrusson

Generation II

II:1 ff

Peter Edvard ANDRÈASSON.
Född Östergärde Skattegård 1828-01-02 i Björlanda (O).
Döpt 1828-01-06 i Björlanda (O).
(Barn I:1, s , Far III:1, s , Mor III:2, s )


Gift 1851-04-19 i Björlanda (O) med efterföljande ana.

Barn:

Johan Adolf PETTERSSON.
Född Säfve 1853-01-09 i Säve (O) (Masthugget AI:24).
Död 1913-11-11 i Göteborgs Oskar Fredrik (O) (Göteborgs Oscar Fredrik AII 32, 1908 - 1917). (Se I:1, s ).

II:2 fm

Carolina SÖRENSDOTTER.
Carolina Sorensdr & Peter Edvard Andreasson Vigsel: 19 apr 1851 Bjorlanda, Goteborg Och Bohus, Sweden Maka: Carolina Sorensdr Make: Peter Edvard Andreasson Födelse: 1828 Ålder: 23 Indexeringsprojekt (Batch) nummer: M40412-2 System Ursprung: Sweden-VR GS filmnummer: 132772 Referens-ID: 2:RCL6PT
Hemmadotter Carolina Sörensdotter Heljered Björlanda (O), Helgered Post 1880-14-14-266 Sörensdotter, Karolina f. 1834 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) h. Gift kvinna, mor i familjen Högen Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Björlanda Göteborgs- och Bohuslän
Född 1834 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).
(Barn I:1, s )


Gift 1:o 1851-04-19 i Björlanda (O) med föregående ana.


Gift 2:o med Johannes Karlsson.
Född 1838 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).

Barn:

Karl Johan Johansson.
Född 1862-03-05 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).
Post 1880-14-14-267 Karl Johan f. 1862 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) s. Ogift man, barn i familjen Högen Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Björlanda Göteborgs- och Bohuslän
18620305 Johansson, Karl Johan Högen Död 10/4 1925. Kyrkobokförd i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Född 5/3 1862 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Ogift man. -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Lundby, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Torslanda-Björlanda, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Tuve-Säve, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Födelseförsamling i källan: Björlanda (Göteborgs och Bohus län) Källor: Björlanda (O) SCB-utdrag dödbok
Död 1925-04-10 i Björlanda (O) (SE DÖBOK 1901-2013 ).

Johan Alfred Johansson.
Född 1866-08-04 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).
Död 1926-05-02 i Björlanda (O) (SE DÖBOK 1901-2013 ).
Post 1880-14-14-268 Johan Alfred f. 1866 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) s. Ogift man, barn i familjen Högen Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Björlanda Göteborgs- och Bohuslän


18660804 Johansson, Johan Alfred Högen Död 2/5 1926. Kyrkobokförd i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Född 4/8 1866 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Ogift man. -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Lundby, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Torslanda-Björlanda, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Tuve-Säve, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Födelseförsamling i källan: Björlanda (Göteborgs och Bohus län) Källor: Björlanda (O) SCB-utdrag dödbok

Svante Julius Johansson.
Född 1868 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).
Post 1880-14-14-269 Svante Julius f. 1868 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) s. Ogift man, barn i familjen Högen Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Björlanda Göteborgs- och Bohuslän

Axel Johansson.
Född 1871 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).
Post 1880-14-14-270 Axel f. 1871 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) s. Ogift man, barn i familjen Högen Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Björlanda Göteborgs- och Bohuslän

Död 1936-03-08 i Björlanda (O) (SE DÖBOK 1901-2013 ).

Adolf Gustaf Johansson.
Född 1873-04-04 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).
Död 1949-02-20 i Mölndal (SE DÖBOK 1901-2013 ).
Post 1880-14-14-271 Adolf f. 1873 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) s. Ogift man, barn i familjen Högen Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Björlanda Göteborgs- och Bohuslän
18730404-481 Johansson, Gustaf Adolf Balltorp Kronogård Död 20/2 1949. Kyrkobokförd i Mölndal (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Född 4/4 1873 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Gift man (8/11 1895). Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Fässberg, Mölndals kn (Västra Götalands län, Västergötland) Stensjön, Mölndals kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: Björlanda (Göteborgs och Bohus län) Källor: DB, FS

Anders Peter Johansson.
Född 1876 i Björlanda (O) (SEBEF 1880).
Post 1880-14-14-272 Anders Peter f. 1876 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) s. Pojke, barn i familjen Högen Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) Registrerad födelseort: Björlanda Göteborgs- och Bohuslän
18761013-503? Johansson, Anders Peter Frödingsgatan 7 Död 27/3 1965. Kyrkobokförd i Härlanda, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Född 13/10 1876 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Änkling (28/3 1941). Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Härlanda, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland) Björkekärr, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland) Födelseförsamling i källan: Björlanda (Göteborgs och Bohus län) Källor: DB, FS / DOR 65
18760929? Johansson, Anders Peter Storegården 1:7 Död 20/8 1946. Kyrkobokförd i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Född 29/9 1876 i Björlanda (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). Gift man (21/11 1914). Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Lundby, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Torslanda-Björlanda, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Tuve-Säve, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) Födelseförsamling i källan: Björlanda (Göteborgs och Bohus län) Källor: DB, FS

II:3 mf

Johannes CARLSSON.
Född Båfven, Ödsmål 1818-04-12 i Torp (O) (Källa: Torp AI:15 (1853-1865) Bild 165 / Sida 312).
Levde i Torp (O) (Källa: Torp AI:15 (1853-1865) Bild 165 / Sida 312).
(Barn I:2, s )

Relation med efterföljande ana.

Barn:

August Leonard Johannessson.
Född 1849-06-08 i Torp (O) (Källa: Torp AI:15 (1853-1865) Bild 165 / Sida 312).

Olle Johannessson.
Född 1851-10-06 i Torp (O) (Källa: Torp AI:15 (1853-1865) Bild 165 / Sida 312).

Frans Edvard Johannessson.
Född 1854-10-15 i Torp (O) (Källa: Torp AI:15 (1853-1865) Bild 165 / Sida 312).

Britta Josefina JOHANNESDOTTER. Befolkningen i Sverige 1880-1920 (ArkivDigital) AID: r5.p15891625
Född 1857-12-23 i Torp (O) (Oskar Fredrik Pä).
Död 1945-05-01 i Göteborgs Haga (O) (SE DÖBOK 1901-2013 ). (Se I:2, s ).

II:4 mm

Anna Br. LARSDOTTER.
Född Båfven, Ödsmål 1816-03-31 i Torp (O) (Källa: Torp AI:15 (1853-1865) Bild 165 / Sida 312).
Levde Ödsmål Öfre i Torp (O) (Befolkningen i Sverige 1860-1930 (ArkivDigital) AID: r5.p72495677).
(Barn I:2, s )

Relation med föregående ana.

Generation III

III:1 ff f

Andreas ELIASSON.
1/8 åbo i Östergärde Skattegård.
Född 1792-11-27 i Björlanda (O).
(Barn II:1, s , Far IV:1, s , Mor IV:2, s )


Gift med efterföljande ana.

Barn:

Brita Stina Andreasdotter.
Född Östergärde Skattegård 1821-07-26 i Björlanda (O).

Olena Andreasdotter.
Född Östergärde Skattegård 1824-06-11 i Björlanda (O).
Döpt 1824-06-13 i Björlanda (O).

Peter Edvard ANDRÈASSON.
Född Östergärde Skattegård 1828-01-02 i Björlanda (O).
Döpt 1828-01-06 i Björlanda (O). (Se II:1, s ).

Christoffer Andreasson.
Född Östergärde Skattegård 1834-11-10 i Björlanda (O).

Johan August Andreasson.
Född Östergärde Skattegård 1836-01-11 i Björlanda (O).

III:2 ff m

Ingeborg PEHRSDOTTER.
Född 1792-12-25.
(Barn II:1, s )


Gift med föregående ana.

Generation IV

IV:1 ff ff

Elias OLOFSSON.
Levde Östergärde Skattegård i Björlanda (O).
Född 1758.
(Barn III:1, s )


Gift med efterföljande ana.

Barn:

Olena Eliasdotter.
Född 1785-05-31 i Björlanda (O).
Död Hovgården 1852-11-25 i Björlanda (O).

Berndt Eliasson.
Född 1788-03-31 i Björlanda (O).
Död Östergärde Skattegård 1852-11-23 i Björlanda (O).

Johanna Eliasdotter.
Född 1791-03-18 i Björlanda (O).

Andreas ELIASSON.
Född 1792-11-27 i Björlanda (O). (Se III:1, s ).

Olof Eliasson.
Född Östergärde 1795-03-07 i Björlanda (O).

Anna Catharina Eliasdotter.
Född Östergärde 1797-10-26 i Björlanda (O).

IV:2 ff fm

Brita BENGTSDOTTER.
Född 1749.
(Barn III:1, s )


Gift med föregående ana.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly